در بیشتر مواقع (مگر در شرایط خاص استخوان و لثه) همزمان با نصب پایه های ایمپلنت، در همان جلسه شما با روکشی مانند دندان اصلی؛ مطب ما را ترک خواهید نمود. البته پس از گذشت دو یا سه ماه و بعد از جهت جوش خوردن پایه ها منتظر مراجعه آخر شما برای ساخت روکش نهایی هستیم

0/5 (0 نظر)
Related Projects
 • کاشت ایمپلنت
  کاشت ایمپلنت
  نمونه درمان ایمپلنت نمونه درمان ترمیمی نمونه درمان جراحی نمونه درمانی
 • ریج اسپلیت قدام
  ریج اسپلیت قدام
  نمونه درمان ایمپلنت نمونه درمان ترمیمی نمونه درمان زیبایی نمونه درمانی
 • جراحی سینوس لیفت
  جراحی سینوس لیفت
  نمونه درمان جراحی نمونه درمانی
 • کاشت ایمپلنت
  کاشت ایمپلنت
  نمونه درمان ایمپلنت نمونه درمان ترمیمی نمونه درمان زیبایی نمونه درمانی