چرا دندان شیری بسیار مهم است؟

اهمیت دندان شیری: تاثیر بر سلامت عمومی و تغذیه کودک، صاف بودن و نحووه قرار گیری دندانهای دائمی، تحریک رشد طبیعی استخوان و عضلات صورت کودک، گفتار و صحبت کودک