ورم داخل دهان

وجود برجستگی روی لثه یک اتفاق کاملاً عادی است و اکثرا بی خطر هستند.اغلب برآمدگی داخل دهان در واکنش به حساسیت در پاسخ به پلاک دندانی یا ذرات غذا گسترش میابند