مزایا و معایب هوم بلیچینگ

هوم بلیچینگ یکی از معروف ترین فرایندهای دندانپزشکی است که برای سفید کردن دندان ها انجام می شود. کاربامید پراکسید یکی از پر استفاده ترین مواد فعال در سیستم هوم بلیچینگ است.