عادت مکیدن انگشت و خطرات آن برای دهان و دندان

عادت مکیدن انگشت در نوزادان تا چه سنی طبیعی است؟ چه زمانی مکیدن انگشت می تواند خطرناک باشد؟ چه راهکارهایی برای درمان مکیدن انگشت در کودکان وجود دارد؟