حساسیت دندان چیست و چگونه می توان آن را درمان نمود؟

حساسیت دندان از مشکلات دندان است که شامل درد یا ناراحتی در دندان هنگام برخورد مواد خاص یا دماهای خاص با آنها است. میلیون ها نفر فرد بزرگسال در سراسر دنیا از حساسیت دندان ها رنج می برند