جراحی لیفت سینوس قبل از کاشت ایمپلنت

پیوند استخوان به کف سینوس ماگزیلا یکی از رایج ترین روش درمان برای اصلاح کمبود تراکم استخوان مورد استفاده قرار می گیرد جراحی لیفت سینوس قبل از کاشت ایمپلنت یکی از این روش ها است.