انواع روکش های دندانی و موارد استفاده آنها

انواع روکش دندانی: روکش فلزی ضد زنگ، روکش دندان سرامیکی، روکش دندانی از آلیاژ طلا، روکش زیرکونیا، روکش تمام رزین،روکش دندانی حاصل ترکیب پرسلاین و فلز