آنچه باید راجع به کرونا ویروس جدید بدانیم

در اوایل ژانویه 2020، دانشمندان چینی به گونه جدیدی از ویروس کرونا در بیماران چینی دست یافتند. شیوع این ویروس از بازار محلی حیوانات وحشی آغاز شده باشد.