بیماری لثه یا پریودنتیت چیست؟

بیماری لثه که با نام بیماری پریودنتال نیز شناخته می شود، نوعی عفونت باکتریایی است که لثه ها و گاهی اوقات استخوانی که دندان را در بر گرفته است را شامل می شود