نیاز به پیوند لثه قبل از کاشت ایمپلنت

چرا لازم است قبل کاشت ایمپلنت پیوند لثه انجام شود؟ بهبود پیوند لثه چه مدت زمان می برد؟ مزایای پیوند لثه قبل از کاشت ایمپلنت های دندانی چیست؟

جراحی پیوند لثه

قبل از انجام جراحی پیوند لثه دندانپزشک کار خود را با یک جرمگیری آغاز خواهد کرد، پس از انجام مراحل آماده سازی مناسب ترین روش برای پیوند لثه انتخاب میشود