نیاز به پیوند لثه قبل از کاشت ایمپلنت

چرا لازم است قبل کاشت ایمپلنت پیوند لثه انجام شود؟ بهبود پیوند لثه چه مدت زمان می برد؟ مزایای پیوند لثه قبل از کاشت ایمپلنت های دندانی چیست؟