طرح لبخند دیجیتالی

طرح لبخند دیجیتالی فرایند جدیدی است که نحوه اصلاح لبخند را تغییر داده است. در طراحی لبخند دیجیتالی، با استفاده از نرم افزار پیشرفته، فرم لب و لبخند اصلاح میشود