۰

فرایند پر کردن دندان – بخش اول

نخستین کاری که دندانپزشک انجام می دهد بی حس کردن دندانی است که قرار است پر شود. پس از بی حس شدن، دندانپزشک با استفاده از ابزار مخصوص قسمت پوسیده دندان را می تراشد تا سطح دندان عاری از هر گونه [...]

۰
در
ارسال شده

صفحه اصلی

۰

آدرس مطب دکتر سعید فروزش دندانپزشک زیبایی در ارومیه