دندانپزشکی آهسته یا آرام چیست؟

در دندانپزشکی آرام یا آهسته تأکید و تمرکز دندانپزشک بر تحقق رویکرد دقیق تر با کارایی بیشتر و بهره وری بالاتر با کاهش اتلاف نیرو و تأکید بر کیفیت درمان است