رژیم غذایی پس از کاشت ایمپلنت های دندانی

پس از جراحی کاشت ایمپلنت، مقداری تورم دارید، به عنوان بخشی از مراقبت پس از کاشت ایمپلنت بیمار رژیم غذایی نرم دارد زیرا داخل دهان درد و سوزش احساس می شود.