عادات غلط دهان و دندان

برخی عادات غلط دهان و دندان: جویدن ناخن، محکم مسواک زدن، دندان قروچه، خوردن میان وعده شیرین، جویدن یخ، نوشیدن الکل، سیگار کشیدن و مصرف دخانیات، مسواک نزدن