پولیش کردن دندان ها

پولیش دندان کاری است که معمولاً دندانپزشکان در تمام ویزیت های خود انجام می دهند. پولیش دندان یکی از مراحل پایانی جلسه جرمگیری دندان در مطب دندانپزشکی است.