ایجاد جرم، رسوب و پلاک روی دندان

پلاک دندان پوشش لغزنده و تیره است که وقتی از خواب بیدار می شوید روی دندان های خود احساس می کنید. پلاک در حقیقت مجموعه ای از میکروب های زنده دهان است

لکه های سفید روی دندان

هر چند مشاهده لکه های سفید روی دندان ها برای بسیاری افراد ناخوشایند است، اما از نگاه پزشکی به ندرت این لکه ها می توانند دلیل جدی برای نگرانی باشند. در این مقاله قصد داریم نگاهی به دلایل ایجاد لکه [...]

مزایا و معایب هوم بلیچینگ

هوم بلیچینگ یکی از معروف ترین فرایندهای دندانپزشکی است که برای سفید کردن دندان ها انجام می شود. کاربامید پراکسید یکی از پر استفاده ترین مواد فعال در سیستم هوم بلیچینگ است.

بلیچینگ یا سفید کردن دندان ها

بلیچینگ یا سفید کردن دندان یکی از به صرفه ترین درمان های زیبایی موجود است که برای بهبود دندان هایی استفاده می شود که رنگ آنها تغییر کرده است. این درمان را می توان در منزل یا در مطب دندانپزشکی با [...]

دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی زیبایی شاخه ای از دانش دندانپزشکی است که به ظاهر دندان و اصلاح لبخند فرد می پردازد. در این شاخه تأکید روی هنر دندانپزشکی است تا دانش دندانپزشکی.